מפגשים מקצועיים - בטיחות באתרי בנייה ופיקוח בנייה

מפגשים מקצועיים בנושא בטיחות באתרי בנייה ופיקוח על הבנייה

ביום שני, 27 מרץ 2017, בין השעות 17:00-20:00 יתקיימו במשרדי האיגוד שני מפגשים מקצועיים שיעסקו בסוגיית הבאות:

 

-          משבר הבטיחות בענף הבנייה  - תפקידם ואחריותם של המהנדסים
 
 

איגוד המהנדסים הדגיש לאחרונה את חשיבות מעורבותם של המהנדסים במילוי תפקיד משמעותי בתחום הבטיחות באתרי הבניה והחל לפעול לקידומן של פעילויות בתחום זה.

 

מטרת הפגישה הינה ניהול שיח פתוח וגיבוש קווים מנחים לפעילות האיגוד בתחום הבטיחות באתרי הבנייה.

  

-          חובות הפיקוח על תהליך הבנייה

מפגשים מקצועיים - בטיחות באתרי בנייה ופיקוח בנייהong> 

תקנות התכנון והבניה (רישוי הבניה), התשע"ו-2016 קבעו מחדש את חובות וסמכויות הפיקוח באתרי בניה והגדירו את בעלי התפקידים הרלוונטיים והיקף אחריותם.

 

לאחרונה הודיע משרד האוצר כי בכוונתו לפעול בעת הקרובה לתיקון נוסח התקנות, בעקבות טעויות שנפלו בחלק מן הסעיפים ומספר הערות ופניות שהועברו אליו מטעם גורמים שונים.

 

מטרת הפגישה הינה השלמת גיבוש עמדת האיגוד בנוגע לנוסח התקנות ולשינויים הנדרשים בו על מנת להביא ליישומן המלא והראוי של המלצות ועדת זיילר.


לו"ז המפגשים והמוזמנים:בטיחות באתרי בניה - 17:00-18:30
גופים מוזמנים:
חברי ההנהלה, ועד וועדת הביקורת

חברי תא ניהול

חברי תא ביצוע


תקנות התכנון והבניה 2016 – סוגיית הפיקוח - 18:30-20:00 
גופים מוזמנים: 
חברי ההנהלה, ועד וועדת הביקורת

חברי תא ניהול

חברי תא ביצוע – בחירה


אנא שריינו את התאריך ואשרו הגעה באמצעות טופס זה


המידע באדיבות אתר איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות בישראל

 

תגובות