Time to Figure - תערוכה

כלי הייצוג המקובלים של השרטוט האדריכלי נוטים להפחית את המורכבות המרובה של המציאות לכדי סטטיות וסכמה סופית, מאחר ואין ביכולתם לייצג מרחב משתנה הקשור בזמן. הבסיס לתערוכה Time To Figure הינו מחקר במסגרת התואר השני בטכניון של עמיתת קרן עזריאלי אדר' לנה ארבוב, הדן בדרכים בהם ניתן לייצג מרחב ביחס לזמן באדריכלות.


התערוכה מציגה מכלול ייצוגים מרחביים הנעים בין אפשרי למציאותי בתוך שדה הפוטנציאל הרחב הגלום במרחב הנתון - הגלריה עצמה - כתשתית וכמצע לקריאות מרחביות ולייצוגים המערערים על מרחב וזמן. במרווחים בין האובייקטים, בהקשרים חוצי מישור וזמן הנוצרים בהם וברב-ממדיות האפשרית של קיומם, עולה הצעה לשכלול יכולתה של הדיסציפלינה האדריכלית לאחוז בכלי הייצוג שלה ולצאת מגבולותיה המסורתיים להקשרים אינטרדיסציפלינריים עם הפילוסופיה של המדע והאמנות החזותית.


מנחות: ד"ר דורית פרשטמן, פרופ"ח אלונה נצן-שיפטן אוצרות: אדר' אדווה מטר, אדר' לנה ארבוב יצירה מוסיקלית לפיגורות משתנות: דורון עטואר


אדריכלית לנה ארבוב

אדריכלית לנה ארבוב בוגרת הטכניון בהצטיינות יתרה, סטודנטית לתואר שני בטכניון במסלול ארכיטקטורה - עיצוב עירוני (מנחות ד"ר דורית פרשטמן, פרופ"ח אלונה ניצן שיפטן, יועצת ד"ר אלס ורבקל), עמיתת קרן עזריאלי. לנה חוקרת את הייצוג האדריכלי ככלי תכנוני, בדגש על האופן שבו מיוצג המרחב ביחס לזמן.


אירועי התערוכה

פתיחת התערוכה: יום ה', 11 מאי, 20:00 // הכניסה חופשTime to Figure - תערוכה

ית

15 מאי, 19:00 // בין תיאוריה ופרקטיקה באדריכלות
18 מאי, 19:00 // על חדשנות וחידוש באדריכלות
22 מאי, 19:00 // כשהחדש הופך ישן. אדריכלות וזמן
25 מאי, 19:00 // שיח גלריה
הכניסה לכל האירועים חופשית.


שעות פתיחה
ב'-ה' 14:00 - 20:00
ו' 10:00 - 15:00
שבת 13:00 - 20:00

פתיחת התערוכה

יום ה',11 מאי, 20:00
הכניסה חופשית והציבור מוזמן.


המידע באדיבות אתר האינטרנט של זהזהזה גלריה לאדריכלות

תגובות