הכנס ה- 15 של איגוד אדריכלי הנוף - עדכון

נפתחה ההרשמה לכנס השנתי של אדריכלי הנוף: 
"דרך המים"
הכנס ה- 15 של איגוד אדריכלי הנוף יתקיים ב- 2-3 בנובמבר 2017 במרכז הירידים, תל-אביב
הקדימו להירשם במחירי ההרשמה המוזלת לאתר ההרשמה
הכנס יעסוק בתכנון נוף דרך המים.

למים מקום מרכזי בעשייתם של אדריכלי הנוף:  כנוף, כחוויה, כמשאב וכחומר דינמי.  דרך המים עולות סוגיות תכנוניות מגוונות:

הנגשת נופי מים טבעיים לציבור, יצירת נופי מים מלאכותיים בסביבה הפתוחה או העירונית, שימור והגנה על בתי גידול בסביבות המים השונות, ניהול המים לאור שינויי האקלים, ותהליכי העיור המואצים ועוד.

מטרת הכנס להציג את העשייה הרבה של אדריכלי הנוף בארץ ובעולם דרך המים. השנה אנו רוצים לשים דגש מיוחד על פרויקטים המדגימים איכות, יצירתיות וחדשנות, בהם התכנון והביצוע הגיעו לשלבים מתקדמים, או פרויקטים בעלי חזון, המציגים רעיונות חלוציים בתכנון נוף. בכנס מרצים מהארץ ומחו"ל, סיורי ערב וסיורי בוקר.

באתר הכנס ה- 15 של איגוד אדריכלי הנוףהכנס ניתן למצוא את תוכנית הכנס המלאה, לוח הסיורים, טבלת תעריפי הרשמה ועוד

הכנס בהשתתפות אדריכלי נוף מהארץ ומהעולם ויכלול הרצאת אורח של  קייט אורף ממשרד SCAPE. 

 

תגובות