תחרות איגוד המתכננים בישראל לעבודות מהשנים 2016-17

איגוד המתכננים בישראל רואה חשיבות רבה בטיפוח הסטודנטיות והסטודנטים לתכנון במוסדות להשכלה גבוהה ובבניית הקשר בינם לאיגוד, ממשיך את המסורת ומכריז על:

תחרות איגוד המתכננים בישראל לעבודות תכנון עירוני ואזורי מצטיינות שנערכו בשנים 2017-2016

פרסי עבודות תכנון מצטיינות של איגוד המתכננים בישראל בחסות החטיבה לתכנון אורבני של קבוצת גיאוקרטוגרפיה

סך כל הפרסים 10,000 ₪

מסלול א' – עבודות תזה לתואר שני ולתואר שלישי
מסלול ב' – פרויקט תכנוני (יחידני או קבוצתי, גם למסיימי תואר ראשון)
הפרסים יוענקו בכנס השנתי של איגוד המתכננים:
ביחד ולחוד – תכנון למגוון אוכלוסיות

הכנס יערך בתאריכים 15-16 במרץ 2018 במרכז כלל ירושלים, בשיתוף עם עיריית ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים ובצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב.


העבודות הזוכות תשתתפנה בתערוכת פוסטרים שתתקיים במסגרת הכנס ותפורסמנה באתר האיגוד המחודש. הזוכים יתבקשו להכין פוסטר להצגת עבודתם.


את העבודות המוצעות לפרס יש לשלוח בדואר, עד לתאריך 2017.12.31 אל:
יו"ר איגוד המתכננים- עדנה לרמן
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים
רח' יגאל אלון 120 ,תל אביב, 67443

[email protected]

הנחיות להגשת עבודות:
יש לצרף המלצה של המנחה לכל עבודה או פרויקט.
 עבודות מחקר יוגשו באופן דיגיטלי וגם בעותק מודפס.
 התחרות איגוד המתכננים בישראל לעבודות מהשנים 2016-17פרויקטים התכנוניים יוגשו באמצעות קובץ דיגיטלי הכולל את החומר הכתוב ומצגת קצרה
המסכמת את הפרויקט ודברי הסבר {לא יותר מ 5 עמודים}
ועדת שיפוט שתמונה על ידי איגוד המתכננים תבחר את העבודות הזוכות
לפרטים ושאלות:
[email protected] 


המידע באדיבות אתר איגוד המתכננים בישראל

תגובות