מלגות קרן מרים ארמון עדכון מועד הגשת עבודות

קרן מרים ומשה ארמון ז"ל תעניק גם השנה מלגות לסטודנטים מצטיינים מהפריפריה ועבודות שנעשו על הפריפריה במדינת ישראל.

גם השנה תחולקנה שלוש מלגות בגובה עשרת אלפים שקלים חדשים כל אחת כפי שחולקו בארבע השנים האחרונות מאז הוקמה הקרן.
העבודות ישפטו בפני וועדת שיפוט הכוללת אדריכלים ואנשי ציבור .
העבודות תוגשנה עד לתאריך 31.10.18 עד השעה 15:00 , לפי המפורט בתקנון המצורף.
הכתובת להגשת העבודות:
משרד ארמון אדריכלים רח' יהודה הנחתום 4 באר שבע
טקס הענקת המלגות יתקיים במהלך חודש אוקטובר או נובמבר שנת 2018 מועד מדויק ומקום יפורסמו בנפרד.

קבלת המלגות מותנית בנוכחות של המגישים הזוכים בטקס הענקת המלגות.

בתמונות ניתן לראות את תקנון התחרות, טופס הסכמה ואת שמות הזוכים בשים הקודמות.

בהצלחה למשתתפים.

מלגות קרן מרים ארמון זל סטודנטים לאדריכלות ולעיצוב

תגובות