תחרות אדריכלית רעיונית לבניית קומפלקס/מבנה טרומי

תחרות אדריכלית רעיונית לבניית קומפלקס/מבנה טרומיתחרות אדריכלית רעיונית לבניית קומפלקס/מבנה טרומי בר קיימא למבנה חינוך, תרבות או פנאי

ההרשמה לתחרות היא בחינם ונעשית בעת הגשת ההצעה.
ההגשות ייעשו במשרד התאחדות האדריכלים, רחוב המגדלור 15 יפו בימים א-ה בין השעות 09:00-15:00.
המועד האחרון להגשה: 28/3/2018 בשעה 15:00

הכרזה: התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל (ע"ר) והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה בשיתוף עם
חברת אקרשטיין מכריזים בזה על תחרות פומבית בין אדריכלים בישראל, הרשומים ורשויים בפנקס
המהנדסים והאדריכלים ומזמינים אותם להגיש הצעותיהם לתכנון בתחרות אדריכלית בה יתכננו ויציעו
מודלים רעיוניים לטובת מבנה חינוך תרבות ופנאי עתידי אשר מתוכנן על בסיס עקרונות האיכות, קיימות
ובנייה ירוקה. המבנה יתוכנן על פי יחידות ואלמנטים טרומיים של חברת אקרשטיין. המטרה היא להוכיח
אפשרות וישימות של בנייה איכותית ויעילה בזמן קצר ולהציע מודלים שונים לשימוש בישראל. במקביל,
ינוהל גם מסלול נפרד לסטודנטים לאדריכלות לפי אותה פרוגרמת תכנון ובהתאם לאותם התנאים.

חבר השופטים:
א. הרכב חבר השופטים: אדריכלית רות להב - יו"ר
אדריכל שבח גרשון
אדריכל אלון יצחקי
אדריכלים שרון נוימן ויפתח חיינר
אדריכל חן שליטא
ב. הרשות בידי חבר השופטים, או המכריז להזמין בוחנים, יועצים או אחרים, שישתתפו בישיבות
חבר השופטים בדעה מייעצת בלבד.
ג. חבר השופטים יקבע את סדרי עבודתו. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, ינוהל פרוטוקול על
הבחירה בשלבי השיפוט השונים.
ד. החומר המצורף לתנאי התחרות, דהיינו הפרוגרמה, הנו בגדר הנחיות לתפיסות ולמגמות
המתגבשות אצל המזמין, אך אינו מחייב בפרטיו.
פרסים:
במסלול האדריכלים:
פרס ראשון: 25,000 ש"ח
פרס שני: 15,000 ש"ח
פרס שלישי 10,000 ש"ח

במסלול הסטודנטים: שני פרסים על סך5,000 ש"ח
סך הכל הוקצב לפרסים 60,000 ש"ח כולל מע"מ.

חבר השופטים רשאי לשנות את החלוקה הכספית של התשלומים ושל הפרסים לפי ראות עיניו, מבלי לשנות את הסכום הכולל של הפרסים.
כמו כן, רשאי חבר השופטים להעניק ציונים לשבח נוספים ללא פרס כספי, לפי החלטתו.

תנאי התחרות ונהליה, הוראות כלליות ופרטים מלאים ניתן למצוא כאן

המידע באדיבות אתר התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל

תגובות