תכנון בניין מגורים

תכנון בניין מגורים
02-5401853
תכנון לביצוע של בניינים פרטיים כולל תכנון רעיוני, היתר בניה, תכניות עבודה, עיצוב פנים ופיקוח עליון.

תאום יועצים וטיפול ברשויות.

נסיון במקרים מסובכים שדורשים טיפול מיוחד מול הרשויות, כגון
- שינוי תבע
- שינוי קוי בניין
- בניינים לשימור
- בניינים רעועים
וכו'.


סדרי גודל של מחירים:
מחיר מינימלי 10,000 ש"ח
היתר בניה ותכנון לביצוי של וילה - 50,000 ש"ח