חיזוק מבנים

חיזוק מבנים
052-2778144
הנקודות העיקריות להצעה לבעלי הדירות בעסקת תמ"א 38/3
1. הבניין
1.1. בחלופה זו לא יבנה בניין חדש, אלא הבניין הקיים יחוזק בהתאם לדרישת התמ"א.
1.2. יעשה שיפוץ חיצוני של הבניין וכן שיפוץ פנימי של לובי הבניין.
1.3. תיבננה קומות נוספות לבניין, על פי הוראות התב"ע והתמ"א, לרבות עתירה להקלות בסמכות ועדה מקומית בלבד.
1.4. תוספת הבניה וחיזוק הבניין יעשו באמצעות קבלן בעל סיווג גבוה.
1.5. הבניין יכלול מעלית חדישה ותקנית מחברה מוכרת ואמינה.
1.6. השטחים המשותפים בבניין יכלול שטחי גינון ופיתוח סביבתי, הכוללים מערכת השקיה ממוחשבת, צמחיה מעוצבת ותאורה היקפית בתכנון אדריכל נוף.
2. התוספת לדירות
2.1. לכל דירה קיימת יתווסף מרחב מוגן תקני - בהתאם להתכנות תכנונית וכלכלית.
2.2. לכל דירה תתווסף מרפסת שמש פתוחה.
2.3. מעלית, על מנת להקים מעלית במבנה-תשאר הזכות ליזם לקבל שטח הדרוש להקמתו על חשבון הדירות ואו הדירה(הכל לפי תכנון של אדריכל) . השטחים שיגרעו מהדירות לצורך הקמת מעלית יתווספו לדירות במקום אחר, כך ששטחי הדירות לא יוקטנו. יוחלפו תריסים וחלונות בכל הדירות.
3. הוצאות
3.1. אנו נישא בהוצאות מימושו של הפרוייקט בקשר עם שיפוץ הבניין ובניית הקומות הנוספות, הליכי התכנון, אישור התכניות להיתר בניה וההקמה של הבניין החדש, לרבות עלות אדריכל, עלות קבלן ביצוע וכל אנשי המקצוע והיועצים שילוו את הפרוייקט, ביטוחים.
3.2. אנו נישא בתשלומים והוצאות חובה לרבות היטל השבחה, מע"מ (ככל שיחול), מס שבח, אגרות והיטלי בניה.
האמור תלוי בכך שבעלי הדירות מתחייבים לנצל את כל הפטורים על פי חוק, ובהיקף המירבי המותר (לרבות מס שבח והיטל השבחה).
3.3. אנו נישא בהוצאות משפטיות של עוה"ד אשר ייצג את כל בעלי הדירות בנושאים המשפטיים הנוגעים לעסקה. שכר טרחת עוה"ד יהיה באישורנו ולא יחרוג מסכומים מקובלים.
3.4. אנו ניתן לכל דייר ערבות בנקאית בתנאי חוק מכר בשווי הדירה החדשה, כפי שיוערך על ידי שמאי לצורך הליווי הבנקאי.אנו נמנה ונממן שכרו של עו"ד הדיירים בערכים מקובלים וכפי שיוסכם בין הצדדים.במסגרת הפרויקט יהרסו שני הבניינים הקיימים ובמקומם יבנה בניין חדש ומודרני במקום הבניין הישן. הבניין יבנה בסטנדרטים גבוהים עם קומת כניסה וחלל לובי מפוארים, מעלית מתקדמת וגימור איכותי.