פיקוח בניה תמ"א 38

פיקוח בניה תמ"א 38
ליווי תאום התוכניות עד לקבלת תוכניות מאושרות להגשה לעירייה.
כנ"ל לקבלת תוכניות עבודה מאושרות.
מעקב לעמידת הקבלן בלו"ז לגבי השלב המקדמי עד לקבלת היתר בניה.
בדיקת תוכניות העבודה כדי לוודא שכל המוסכם במפרט בא לידי ביטוי בתוכניות.

ביקורות באתר ומעקב אחר הביצוע בכל מהלך הבניה.
ביצוע הליך מסירת הדירות עד לאישור קבלת הדירות מהקבלן.
בדיקת קבלת טופס 4 ותעודת גמר מהעירייה.


עוד מאלגום פיקוח וניהול פרויקטים