רישיון עסק - טיפול מלא

רישיון עסק - טיפול מלא
מחיר: 12000 שקלים
03-969-0-969
1. בדיקה האם העסק מחוייב ברישיון בהתאם לצו רישוי עסקים
2. לבדוק אילו גורמי רישוי מעורבים בהליך, במידה והעסק כן חייב ברישיון
3. בדיקה האם נדרשים היתרים מיוחדים - היתר בניה להסדרת חריגות או תוספות שנבנו ללא היתר, היתר לשימוש חורג (במידה והשימוש המבוקש אינו תואם לתב"ע או היתר, היתר לילה, היתר לסגירת חורף וכו'
4. בדיקת מדיניות עירונית לגבי מתחמים בעיר.
5. סקירת הנכס, ביצוע מדידות וצילומים, הוצאת חומר גלם רלוונטי ממחלקות הנדסה ורישוי עסקים, פיקוח על הבניה.
6. הכנת בקשה לרישיון עסק (גרמושקה) והגשתה לבדיקה ראשונית במח' רישוי עסקים.
7. במקביל הפצת הבקשה לקבלת אישורים מגורמים נוספים, כגון: כיבוי אש, משרד הבריאות, תאגיד מים, משרד הכלכלה, משטרה וכו'.
8. קבלת הערות מגורמי רישוי, יישומם והגשת תכניות מתוקנות במידת הצורך.
9. לאחר אישור התכניות בעל העסק מגיע לרשות וחותם על טופס הגשת הבקשה לרישיון עסק.
10. הפצת תכניות מאושרות לגורמי רישוי שונים ע"י מח' רישוי עסקים של הרשות.
11. מעקב אחרי טיפול הגורמים השונים בבקשה.
12. יישום בפועל של הדרישות שמתקבלות מהגורמים השונים - בטיחות אש, אינסטלציה, איכות הסביבה וכו'.
13. קבלת רישיון עסק ע"י בעל העסק ברשות.