PSA אדריכלות ועיצוב

משרדינו מספק שירותי תכנון אדריכלי מקיף (מרמת הסקיצה ועד איכלוס המבנה) במגוון תחומים - בתים פרטיים (קוטג'ים, דו-משפחתיים, ווילות), בניה רוויה, מבני מסחר ותעשיה וכו'.אני מלווים את לקוחותינו לאורך כל התהליך, מרמת החלום והרעיון ועד לאיכלוס בית חלומותיכם, תוך הקפדה על הפרטים הקטנים ביותר, דאגה לרמת ביצוע מושלמת וללא פשרות ברמת התכנון והביצוע.למשרדינו ניסיון של יותר מ-20 שנה בתחום, ידע רב ויכולת הנעת תהליכים יעילים בועדות תכנון.- רוצים לפתוח עסק חדש?- להכשיר עסק קיים שפועל ללא רישיון?- או אולי לבצע שינויים בעסק שמחייבים הגשת בקשה לרשות?להלן תקציר ההליך לקבלת רישיון עסק:1. בדיקה האם העסק מחוייב ברישיון בהתאם לצו רישוי עסקים2. לבדוק אילו גורמי רישוי מעורבים בהליך, במידה והעסק כן חייב ברישיון3. בדיקה האם נדרשים היתרים מיוחדים - היתר בניה להסדרת חריגות או תוספות שנבנו ללא היתר, היתר לשימוש חורג (במידה והשימוש המבוקש אינו תואם לתב"ע או היתר, היתר לילה, היתר לסגירת חורף וכו'4. בדיקת מדיניות עירונית לגבי מתחמים בעיר.5. סקירת הנכס, ביצוע מדידות וצילומים, הוצאת חומר גלם רלוונטי ממחלקות הנדסה ורישוי עסקים, פיקוח על הבניה.6. הכנת בקשה לרישיון עסק (גרמושקה) והגשתה לבדיקה ראשונית במח' רישוי עסקים.7. במקביל הפצת הבקשה לקבלת אישורים מגורמים נוספים, כגון: כיבוי אש, משרד הבריאות, תאגיד מים, משרד הכלכלה, משטרה וכו'.8. קבלת הערות מגורמי רישוי, יישומם והגשת תכניות מתוקנות במידת הצורך.9. לאחר אישור התכניות בעל העסק מגיע לרשות וחותם על טופס הגשת הבקשה לרישיון עסק.10. הפצת תכניות מאושרות לגורמי רישוי שונים ע"י מח' רישוי עסקים של הרשות.11. מעקב אחרי טיפול הגורמים השונים בבקשה.12. יישום בפועל של הדרישות שמתקבלות מהגורמים השונים - בטיחות אש, אינסטלציה, איכות הסביבה וכו'.13. קבלת רישיון עסק ע"י בעל העסק ברשות.