בדיקת יתכנות להוספת מרפסות

בדיקת יתכנות להוספת מרפסות
דיירי בניין אשר מעוניינים להוסיף/להרחיב מרפסות לדירתם, טוב יעשו אם בטרם יחלו בתהליך הרישוי הארוך,
לבדוק האם בכלל ניתן לבצע את המהלך מבחינת העיריה/הרשות. הוספת מרפסות איננה דבר מובן מאליו והיא
תלויה בכמה גורמים כגון: קווי בניין, זכויות בניה, הסכמת דיירים ועוד.
הבדיקה ארוכת מס' ימים ובסיומה מוגש לוועד דו"ח לגבי סיכוי היתכנות לקבל היתר בניה. הדו"ח אינו מבטיח
ב-100% את התוצאה אך נותן אינדיקציה טובה.


עוד מקולמן אדריכלות

מוצרים דומים