בדיקת היתכנות להוספת ממדים

בדיקת היתכנות להוספת ממדים
דיירי בניין אשר מעוניינים להוסיף ממ"דים לכל דירה, טוב יעשו אם תחילה ייפנו לבעל/ת מקצוע שיבדוק
האם בכלל ניתן לבצע את המהלך מבחינת העיריה או הרשות. הוספת ממ"דים איננה מובנת מאליה והיא
תלויה בכמה גורמים כמו: העמדת המבנה ביחד לגבולות המגרש שלו, תקנות פקע"ר, זכויות בניה, הסכמת לפחות 2/3 מכלל הדיירים ועוד.
הבדיקה נמשכת מס' ימים ובסיומה וועד הבניין מקבל דו"ח עם נתוני הבניין והערכה לגבי סיכוי היתכנות לקבל היתר בניה.
הדו"ח הינו בגד המלצה בלבד ואינו בא להבטיח שתקבלו היתר, אך הוא נותן אינדיקציה טובה.


עוד מקולמן אדריכלות