ייעוץ אדריכלי לפני רכישה

ייעוץ אדריכלי לפני רכישה
0544619957
אפיון הפוטנציאל האדריכלי, התכנוני, הפונקציונלי והעיצובי. מציאת פתרונות לבעיות תכנוניות ועיצוביות ע"פ הצרכים הייחודיים ובהתאמה לתנאי הדירה/הבית והסביבה.
הסברת התוכניות והמפרטים, פירוש מינוחים מיקצועיים וצימצום טעויות אפשריות. זיהוי כשלים ובעיות שעלולים לסכל את רכישת הנכס. הבהרת משמעויות של שידרוגים ועלויות נוספות.
הערכת עלויות והגדרת תקציב. בניצול מיטבי של המשאבים העומדים לרשותכם.
איתור חריגות בניה- בדיקת ותכניות, היתרים ותסריטים בהשוואה למצב קיים.
חישוב זכויות בנייה לפני רכישה בדיקת היתכנות לתוספת בניה או להריסה ובניה מחדש ופרויקטיי תמ"א 38.