היתרי בניה ורישיון עסק

היתרי בניה ורישיון עסק
0544619957
סגירת מרפסת ותוספת בניה- הכנת התכניות לבקשה להיתר וליווי עד הוצאת היתר הבניה.
בוצאת רשיון עסק- הכנת בקשה ומסמכים לקבלת רשיון עסק. ליווי התהליך כולל ליווי לעירייה עד קבלת היתר. כולל שימוש חורג ושינוי תב"ע בסמכות ועדה מקומית במידת הצורך.