עבודות פרילנס ברמה גבוה ביותר

עבודות פרילנס ברמה גבוה ביותר
אדריכל עם תואר שני, ניסיון של יותר מ30 שנות עבודה במקצוע.
יכולת לביצוע מגוון עבודות בפרויקטים שונים מעיצוב פנים עד למבני ציבור ובניה רוויה ברמה הכי גבוה. נתן ללוות פרויקטים משלבים ראשונים של התכנון עד לסיום פרויקטים, יחד עם תאום יועצים, פגישות, פיקוח אדריכלי באתר. אפשר להזמין כל שלב בנפרד כולל היתרים למערכת רישוי מכוון, תכניות ביצוע.