קורסי בטיחות שנתיים

קורסי בטיחות שנתיים
09-9699220
הדרכת העובדים בנושא כללי בטיחות בעבודה, ע"י ממונה בטיחות מוסמך מחברת "אפקט הבטיחות". כמו כן, הדרכת בטיחות בעבודה בבניין, ניהול בטיחות באתרי בנייה, ביצוע כל סוגי ההדרכות באתרי בנייה, תחקיר תאונות ומפגעים, ליווי מנהלי עבודה וביצוע סקרי בטיחות בתחום זה.