רישוי עסקים בתחום בטיחות אש

רישוי עסקים בתחום בטיחות אש
09-9699220
בשל כמות השריפות הבלתי סבירה מדי שנה, המשרד לביטחון פנים ותחתיו הרשות לכבאות והצלה, קבעו מספר תקנות וחוקים שנועדו לקבוע מסגרת מחייבת עבור כל עסק, שתמנע ותצמצם תקריות בטיחות בכלל, ותקריות שריפה או דליקות, בפרט. כל עסק מחויב בקיום הדרישות האלו, אחרת רישיונו יישלל או שלא יינתן לו מלכתחילה. בקבלת הדרישות השנתיות מהתחנה האזורית או מרשות הכבאות וההצלה הלאומית, על המפעל להציג, תוך זמן שייקבע מראש, תוכנית עבודה המסבירה כיצד נערך המפעל לעמידה בדרישות הבטיחות, כיצד יפעל לשיפור ההתנהלות ולמציאת פתרונות בטיחותיים. "אפקט הבטיחות" תלווה אתכם בכל התהליך ותסייע בהשגת האישור.