נספח סניטרי

נספח סניטרי
052-4114041
נספח סניטרי הינו תכנית האינסטלציה של המבנה.

את הכנת הנספח סניטרי אחראי ומבצעו מהנדס אינסטלציה והוא גם זה שחתום עליו.
הנספח מוגש למחלקת הביוב והמים בעירייה כחלק מאוד חשבו ובלתי נפרד מבקשת ההיתר לבניה.
העירייה דורשת לקבל את הנספח סניטרי במקרים הבאים:

כאשר מתוכנן בבניית בית חדש.
ביצוע של תוספת בנייה.
במידה ומתבקשת תוספת בריכת שחייה בבית קיים.
לצורך חיבור קו ביוב חדש לקו ביוב עירוני.

במקרים מסוימים העירייה דורשת לראות נספח סניטרי זאת בכדי לוודא כי עבודות הבנייה אינם מתוכננים להתבצע לא על קו ביוב או קו מים קיימים באזור.

נספח סניטרי כולל את מרכיבים הבאים:
ביקור היועץ בשטח לפני תחילת עבודה.
תכנון וביצוע תוכנית ביוב בק״מ. 1:100
תוכנית סכמה של קולטי ביוב ורטיקלי.
תוכנית חתך לאורך מערכת הביוב החיצוני.
תוכנית סכמת מערכת מים.