AmiCAD TABA - עמיקד תב"ע

AmiCAD TABA - עמיקד תב"ע
  • יצרן:
    אדריכל עמיקם ודעי
מחיר: 1950 שקלים
03-6832045
תוכנה להכנת תכניות תב"ע לפי מבא"ת (תוכניות בנין עיר, לפי הנחיות משרד הפנים) ועוד...
התוכנה פועלת כיישום על תוכנת אוטוקאד בכל גירסה מ-2000 ומעלה.

מאפיינים:
- הגדרה, עריכה ועדכון ייעודי תאי שטח וצביעתם, על פי התקנות.
- הגדרת ייעודי שטח לתוכניות ישנות (מצב מאושר) שלא על פי התקנות.
- הכנסת ישויות נקודתיות, מתוך ספריות מוכנות, לפי התקנות.
- הכנסת ישויות פוליגוניות וקוויות, לפי התקנות.
- יצירת קווי בניין אוטומטיים.
- יצירת קווי גושים, חלוקת גושים וחלקות והכנסת סימבולים מתאימים מהמבא"ת.
- מספור אוטומטי ו/או ידני, לתאי שטח.
- הפקת מקרא אוטומטי.
- שינוי קנה מידה ועדכון אוטומטי לכל התוכנית, לפי קנה המידה החדש.
- טבלאות אוטומטיות: ייעודי קרקע, פרוט תאי השטח, גושים וחלקות.
התוכנה מתעכנת באופן תדיר על-פי עדכוני מבא"ת המתפרסמים מעת לעת.
התוכנה כוללת מתן תמיכה ועדכונים במשך שנה מיום הרכישה.


עוד ממתל פתרונות מחשוב מתקדמים