AutoSlides - יצרן תפריטי שקפים

AutoSlides - יצרן תפריטי שקפים
  • יצרן:
    אוטוקאד-תמיכה וישומים, מישאלי
מחיר: 500 שקלים
0507398655
התכנה AutoSlides מאפשרת יצירת תפריט שקפים לכל תיקיית בלוקים (שרטוטים) הקיימת במחשב, באמצעות דיאלוג בוקס.
שם התפריט נקבע ע"י המשתמש, וכל תיקייה שנבחרת לתפריט מסתדרת בתפריט בסדר א-ב.
הדיאלוג "זוכר" את התפריטים הקיימים ואת התיקיות שלהם, כך שבעת צורך לעדכון לא חייבים לבחור שוב את התיקיות.
תיקיות הבלוקים יכולות להיות בכל מקום במחשב וברשת המחשבים, ושמות הקבצים והתיקיות יכל להיות בשפה מעורבת (עברית ואנגלית).
בסיום התהליך, התכנה מוסיפה את התפריט בצורה אוטומטית לשורת התפריטים ופותחת אותו לשימוש.