תכנה לסימון ורישום מתווה יסודות

דוגמא לביצוע מתווה סימון ע"י התכנה
Dialogbox להגדרת נתוני המתווה.
טבלת ריכוז נתוני יסודות - MIMSY
  • יצרן:
    מישאלי - אוטוקד, תמיכה וישומים
מחיר: 1350 שקלים
0507398655
היישום מתאים למהנדסי קונסטרוקציה, המשתמשים באוטוקד, BricsCad, ו zwcad.
כל ההנחיות מוצגות בעברית.
הפעלה באמצעות סמלים מסרגל הכלים המיוחד לתכנה ודיאלוג בוקס.
המתווה ניתן לביצוע בכל זווית שהיא של קו הבניין (או קבוצת היסודות) ביחס לזווית 0 של מערכת הצירים.
זיהוי יסודות כגון: עיגולים, אליפסות, בלוקים או polyline . אם ה-polyline אינו סגור הוא ייסגר אוטומטית.
בחירת יסודות : אוטומטית ע"פ יסוד שנבחר או סלקטיבית - בכל שיטות הבחירה של אוטוקד.
זיהוי גבולות המתווה על-ידי הצבעה על קו בנין או יסוד אחד בלבד.
מספור: אוטומטי, או על-פי מספרים קיימים. האפשרות "בדיקת מספור" מגלה ומסמנת את השגיאות הבאות:
מספרים כפולים; עמודים ללא מספר; עמודים עם יותר ממספר אחד; מספר אחד לכמה עמודים;
מיקום הסטריפים נעשה ביחס לפינה כלשהי על-ידי הצבעה אחת בלבד.
הסטריפים וכל הרשום בהם מתקבלים אוטומטית. מספר העמודים הרשומים בכל מפלס אינו מוגבל,
בין המספרים יש "," ולכל 5 עמודים מוקצית שורה אחת.
כל האובייקטים הנוצרים באפליקציה נמצאים בשכבות הנוצרות אוטומטית ונושאות את שם האובייקט בעברית. למשל "מס' עמודים"; "צירים" "מתווה-מידות" וכו'.
סגנונות הכתב נוצרים אוטומטית.
שתילת כלונסאות עגולים בקוטר רצוי במרכז של יסודות בעלי גיאומטריה כלשהי (דו או תלת מימד) במהירות הבזק.
רישום נתוני מרכז הכובד ליסודות כנ"ל (דו ממדיים או תלת-ממדיים).
קבלת טבלת ריכוז - : עמוד | X | Y | מסודרת לפי סדר עולה של מספרי היסודות. הטבלה היא אובייקט TABLE של אוטוקד, כך שניתן בקלות להעביר לאקסל.
מהירות עבודה גבוהה - כ-2 שניות ל-כ 200 יסודות.
אין כמעט צורך בפעולות "קוסמטיקה" בסיום.