בקרת לוחות זמנים ניהול פרויקטים

ניהול פרוייקטים בבנייה
פרוייקטים עתירי תקציב בתחומי תשתיות, כבישים ובינוי מורכבים ומחייבים תכנון מדויק המתחשב במשתנים רבים. חברה לניהול פרויקטים בבנייה עוסקת בתחום תכנון ובקרת לוחות זמנים לביצוע ועלויות הנגזרות מהם. לוח זמנים מפורט מאפשר ביצוע בפרק זמן קצר יותר, בעלויות נמוכות יותר ומייצר תהליך אפקטיבי בו יחס ה"עלות מול תועלת" יהיה מקסימלי. ככל שהפרוייקט מורכב יותר כך גדלה החשיבות בניהול פרוייקט הבנייה בהתאם ללוח הזמנים המפורט.