ניהול סיכונים בבניה

ניהול סיכונים בבניה
  • יצרן:
    לורתם - ניהול פרוייקטים בבניה
0545969748
ניהול סיכונים אפיון הסיכונים הצפויים לך בפרויקט הבניה.
מיפוי סיכונים הערכת גורמי אי וודאות וניהול לוח זמנים יעיל לפרויקט
הערכת גורמי אי הוודאות והפעולות הנדרשות כדי לצמצם את הסיכונים

איתור הסיכונים בפרויקט
דירוג ואומדן סיכונים
לאחר הדירוג – ניטרול גורמי הסיכון ע"פ סדר חשיבותם.
בקרה שוטפת על מצב הסיכונים הקיימים
במהלך השוטף של הפרויקט – איתור וניטרול סיכונים חדשים שיצוצו בוודאות