חטיבת פרס בקרית אונו

חטיבת פרס בקרית אונופרויקט לבנייה של בית ספר חדשני המתחבש בפדגוגיה מוטת עתיד.
בפרויקט ישנו דגש רב על בניית תשתיות מחשוב ותקשורת התואמות את הצרכים העתידיים של מוסד חינוכי מתקדם.

מציגי הפרויקט

תגובות