בית חם נהריה "בית התמחוי"

בית חם נהריה "בית התמחוי"
בנהריה מתנהל בית חם כפי שיש בכמה מקומות בארצנו כדי לתת ארוחות חמות למי שמבקש
בנהריה הבית חם ישן ולא ראוי ליצור מזון ... בבדיקת משרד הבריאות התבקש המחזיק במקום לסגור ולשפץ
התבקשתי לתכנן ולפקח על הפרויקט
הוגשו תכוניות למשרד הבריאות "שלי משרד לתכנון ופיקוח על פרויקטים"
לאחר אישור התכניות החלו העבודות וגיוס הכסף לשיפוץ בעלות של כ 200 אלף שח
מצורפת תמונה של לפני ואחרי...
ותוכניות שעומדות באישור משרד הבריאות כולל תכנית זרינה כחלק מתוכנית סניטרית

תודה לכולם

מציגי הפרויקט

תגובות