מערכת תצוגה מודולרית

מערכת תצוגה מודולריתמערכת תצוגה להקמה עצמית לחברות המשתתפות בנסים ותערוכות בארץ ובעולם.
המערכת ניתנת להתאמה לשטחים משתנים.
התכנון נעשה על פי צרכי הלקוח. העיצוב הגראפי מותאם לקו התדמיתי.

תגובות