גג ירוק בבית ספר אור תורה

גג ירוק בבית ספר אור תורה לאחר שנה מההקמה
עיריית ירושלים יזמה פיילוט גגות ירוקים בבתי ספר בעיר, הראשון בהם הוא בי"ס אור-תורה סטון לבנים, בשכונת רמות. הגג תוכנן על ידי אדריכל אריה קוץ, סטודיו אדריכלות נוף ובוצע על ידי רב-נוי.

אחת ממטרות הפרויקט היתה שיתוף תלמידי בית הספר. תלמידים מהכיתות הבוגרות העבירו הצעות תכנון לאדריכל, לאחר שקיבלו הדרכה מסטודנטים ב"בצלאל", והצעות אלו השפיעו על התכנית הסופית של הגג. בנוסף, כיתת הנגרות של בית הספר הקימה את הדק.

הגינה מורכבת משלושה חלקים: החלק החיצוני הוא "גג חי" ללא השקיה, בקרקע טבעית, שתולה גיאופיטים; במרכז הגינה - חלקה שתול בצמחים חסכניים במים, בתוך מצע פרלייט; החלק האחרון מיועד להתנסות התלמידים, בתוך מצע טוף, לאחר שהעירייה תשלים את בניית המעקה לגג.

גודל הגג: 400 מ"ר.

תהליך עבודה:
א) בדיקת איטום ושיפועים,
ב) תיקון האיטום ובדיקת הצפה נוספת,
ג) הנחת יריעות Zinco,
ד) סימון השבילים ובניית הדק,
ה) מילוי מצעי גידול: פרלייט, טוף ואדמה,
ו) הנחת אבני המדרך,
ז) חיפוי הפרלייט בטוף והנחת צנרת השקיה,
ח) שתילה.

מציגי הפרויקט

תגובות