משפ' ויליאם

משפ' ויליאם
בית מגורים
בעיצוב מודרני עם הוספת בריכת שחיה פיתוח שטח עם גינות סביב הבית
עם עיצוב מטבח וח. מגורים עם שפה משותפת
והדגשת פינות עיצוב

מציגי הפרויקט

תגובות