הגשרים התלויים בפארק נשר

הגשרים התלויים בפארק נשרבמסגרת פיתוח פארק נשר תוכננו שני גשרים תלויים באורך של כ- 80 מטר.

עד להקמתם הגשר התלוי הנוסף בישראל נבנה מעל נחל הבשור.

הגשרים תוכננו תוך שימוש בחומרים מתקדמים, אמצעי בטיחות משוכללים, פתרונות הנדסיים חדשניים

מציגי הפרויקט

תגובות