עיצוב פנים למשרדי סוכנות לביטו

עיצוב פנים למשרדי סוכנות לביטו
עיצוב משרדי סוכנות לביטוח שמוזגה עם סוכנות אחרת, המיזוג העלה צורך בתוספת עמדות ושטחי משרד נוספים. במסגרת השיפוץ היה עלי להתמודד עם תנאי השטח - עמודים במקום, ריצוף לא אחיד ולוחות זמנים לחוצים בנוסף לביצוע השיפוץ בזמן שהוא מאויש על ידי עוברים המקום.

מציגי הפרויקט

תגובות