גן ילדים

גן ילדים
הצעת תכנון עבור גן ילדים בקריית מוצקין
הגן מציג שילוב בין פונקציה לחוויה שמטרתה ליצור מבנה דינאמי באמצעות קורות המייצרים חללי ביניים מוצללים וחלל מקורה עבור גן הילדים.
המטרה היא ליצור מבנה חינוך פורמאלי אך מעוצב, בעל אפיון ליניארי ומתמשך המכיל את חללי לימוד "open space" המחוברים משני קצותיהם אל החצר הקדמית והאחורית.

תגובות