ניצול זכויות בנחלה

ניצול זכויות בנחלהבנחלה במושב בשרון גרה שנים רבות בבית צמוד קרקע משפחה ולה מבנים שונים לאחסנה וכביסה שניבנו ללא היתר לפני שנים רבות. גם בנחלה גדולה ככל שתהיה יש הגבלה על כמות המבנים שיכולים לבנות. לאחר בחינת המקרה הוחלט לאחד 2 מבנים ישנים ולהפכם ליחידת דיור גדולה עם ממ"ד כמתחייב בחוק ובכך לא רק שיוכלו להעביר את הנחלה בטאבו ליורשים אלא גם תוכל המשפחה להנות מהשכרת יחידת הדיור ובכך להתפרנס בכבוד

מציגי הפרויקט

תגובות