בית ברחוב ירמיהו בירושלים

בית ברחוב ירמיהו בירושלים
דירה בת 2 קומות, אשר הלקוחות רצו לחלק אותה לדירה אחת גדולה בשבילהם בקומה התחתונה
ועוד 2 יחידות דיור בקומה העליונה.
הקומות ממוקמות בקומות העליונות בתוך בניין.

מציגי הפרויקט

תגובות