פרויקט מתחם בתים פרטיים

פרויקט מתחם בתים פרטיים
פרויקט מתחם בתים פרטיים מהווה הצעה תכנונית לתוספת כ120 יחידות צמודות קרקע לישוב קיים. הפרויקט מורכב ממגרשים בשטח כ400 מ"ר עם בית פרטי בודד.צמוד לבתים בעלי גינה פרטית נושקים כבישים דו סיטריים המאפשרים תנועה ונגישות מירבית במתחם. בשל תוואי טופוגרפיה טבעית ואילוצי בטחון, נוצרה חומה היקפית שלאורכה מוצבים פנסי תאורה. בתים פרטים מוקפים בשטחים ירוקים שחלקם הם גינות פרטיות ובחלקם שטחים ציבוריים פתוחים.
מטרת ההדמיה הפוטוריאליסטית הייה להציג למקבלי ההחלטות חיבור של תוספת בניה חדשה אל היישוב הקיים. בנוסף,להמחיש באמצעות ההדמיה השתלבות של הבניה החדשה בנוף הקיים. ביכולתה של ההדמיה הפוטוריאליסטית להציג חזון של הפרויקט העתידי שטרם הוקם בהיבטים שונים - בתמונה כוללת ומקיפה וגם להדגיש ייחודיות של הפרויקט בפרטים המדוייקים שלו.

מציגי הפרויקט

תגובות