משפחת היימן מגדלי ששת

משפחת היימן מגדלי ששת
סדקים בקיר לאחר טייח אחת הבעיות המרכזיות שאנו נתקלים בהם אצל משפחות שעשו תיקונים בקיר לצורך חציבת נקודות חשמל חדשות בעזרת הפנלים אנו מכסים כל פגם שקיים בקיר אם הוא עקום סדקים או חורים,
סדרת הKERRADECO של VOX.

מציגי הפרויקט

תגובות