אברהם שלו, עורך דין

03-6850538

המשרד מתמחה מאז שנת 1994 בתחום תביעות ליקוי הבניה ומאחריו שורה ארוכה של פסקי דין אשר קבעו הלכות בתחום ליקוי הבניה.


פסקי הדין בתחום ליקוי הבניה תרמו ותורמים להעלאת סטנדרט הבניה של קבלני הבנין. יחד עם זאת, עדין המלאכה לא תמה. עדין קיים הצורך להביא את הקבלנים למודעות עצמית כי עליהם לבנות בהתאם לתקנות הבניה השונות, הגם שהדבר מצריך אותם למשאבים כספים נוספים.


המשרד מעניק יעוץ משפטי ראשוני בנושאי בדק בית וליקויי בנייה לכל פונה ועושה זאת ללא חיוב כספי.


קהל הפונים יכול להסתייע בשירותי המשרדי לצורך קבלת אינפורמציה הנוגעת לבחירת מהנדסים בתחומי הבניה השונים, שמאים לצורך קביעת אמדן שווי הנכס במקרה של ליקוים שאינם נתנים לתיקון ומודדים לצורך קביעת שטחים.


קהל הפונים יכול לקבל סיוע במקרה של איחור במסירת הנכס והתמודדות עם השאלה כיצד לנהוג שעה שהקבלן מאחר במסירת הנכס בחודשים רבים ובנושאי תביעות בדק בית וירידת ערך נגד קבלני בנין.

 
קהל הפונים יכול להסתייע בשירותי המשרד לצורך מתן עיצה בנושא רישום הזכויות של הנכס בלשכת מרשם המקרקעין ועוד.