Alum Plan

0505204189
אלום פלן הינה חברה לתכנון וייעוץ אלומיניום לבניין ליזם, אדריכל והבונה הפרטי.
במשך יותר משני עשורים ליוויתי כשכיר בקליל,מיפרומאל ואקסטל, אנשי מקצוע והענקתי תמיכה טכנית לפרויקטים בכל היקף החל מבניה פרטית ועד מגדלי משרדים. עם השנים, הפכתי לאחד התומכים הטכניים הבודדים בתעשיית האלומיניום לבניין .

שירותי המשרד כוללים:
- איפיון רשימות אלומיניום
- מפרט טכני לעבודות אלומיניום
- פתרונות ,תכניות ופרטי אלומיניום
- ליווי הפרויקט משלב התכנון ועד למסירה