אילן אפטר אדריכל

1. אדריכל רשום ורשוי.
2. תכנון אדריכלי של מבני - מגורים, מסחר, תעשייה, משרדים, מלונאות , חינוך.
3. תהליכי רישוי, לגליזציות, שינויי יעוד, שימושים חורגים.
5. עריכת תב"ע, ושינויי תב"ע
6. מתן חוות דעת אדריכליות.