אלרוד אדריכלים ומתכנני ערים

תכנון אחראי וכלכלי,עם צוות מסור ומשתף פעולה בנושאי תכנון ערים,פנוי בנוי,מגורים,מבני ציבור,מלונאות.