המרכז לרישוי עסקים

0
המרכז לרישוי עסקים מתמחה בהכנת תוכניות הגשה לרשויות (גרמושקה) למחלקת רישוי עסקים, לווי תהליך רישוי העסק מתחילתו ועד סופו בקבלת רישיון העסק, רישיון יצרן, הדרכת צוותי עובדים לעבודה נכונה ,ואל מול הביקורות זירוז תהלכי רישוי .