דני רוזנהק

0
התמחות מיוחדת באיטום, ריצוף תעשייתי וחיפויי קירות