בטיחות ונגישות מבנים

אלון דאוס יועצי בטיחות ונגישות  - יעוץ , תכנון ,ליווי אדריכלי, היתרי בניה / רישוי עסקים מוסדות חינוך וכו'.ברשותינו ידע וניסיון רב במגוון של פרויקטים כגון:מגורים , תעשייה ,מסחר מבני חינוך ועוד.הכנת תכניות בטיחות ואישורם כתנאי להתרי בנייה , אישורי כבאות ומשטרה כתנאי לרשיונות עסקלוואי אדריכלי משלבי התכנון הראשוני בכפוף לחוק התכנון והבנייה ,חוזר מנכ"ל ,דרישות נציב ראשי והתקנים הישראליים והנלאומיים.מדידות מבנים קיימים והפקת שרטוטים AS MADE ממוחשבים 
עריכת מבדקים במוסדות חינוך ואישורם השנתי בכפוף למשרד התמ"ת