זאב איתן-בנין והנדסה

052-2348034
ניהול ופיקוח פרוייקטים בבניה פרטית,פרוייקטים בתשתיות ופיתוח,חישובי כמויות וחשבונות קבלניים-עריכה ו/או בדיקה,ניתוח עלויות,עריכת כתבי כמויות ואומדנים למכרזים,דוחות ליקויי בניה,חוות דעת מקצועיות,בוררות וגישור.מעל 40 שנות ניסיון.