J KLEIN WATER ENGINEERING

0
משרד "בוטיק" של הנדסת מים. לא מקבל פרויקטים גדולים ושבלוניים. מתמחה בפתרון של בעיות בלתי ניתנות לפתרון. יש לנו מחשב נייד ודרכון בתוקף, מוכנים לנסוע. מדברים שפות.
מערכות זורמות וזאת אומרת תכנון אינסטלציה, השבה, טיפול, תעשייה, בטיחות וכיבוי