יעקב ברכה

יעקב ברכה - בדיקות חשמל, הנדסת חשמל, תכנון עבודות חשמל ופיקוח. חשמלאי בודק סוג 2. ביצוע בדיקות חשמל ע"י חשמלאי בודק מוסמך. מוניטין משנת 1998.
תיכנון חשמל , ייעוץ בנושא חשמל לבתים, משרדים, תעשייה, חברות, בנייני מגורים ועוד.

מתן שירותי פיקוח לעבודות חשמל למוסדות, אירגונים ובתים פרטיים.
בדיקות חשמל עבור רישוי עסקים וכיבוי אש, בדיקות תקופתיות להארקות וממסרי פחת.
 ממונה בטיחות בעבודה, מתן שירותי ממונה בטיחות בעבודהלחברות על פי דרישות תקנות הבטיחות בעבודה. מדריך עבודה בגובה - הדרכת עובדים לעבודה בגובה על פי דרישות  תקנות הבטיחות בעבודה.