אינג מיכאל בלושטיין מ.ר 36890

052-5702924

נסיון עשיר רב שנים בחישוב ועריכת כתבי כמויות למתכננים,לאדריכלים , לקבלנים, למכרזים, כתיבת ועריכת ספרי מפרטים טכניים ותנאים כללים - כולל קישור עם הסכמים ותנאים כללים של הקבלן .
 
חישוב ועריכת ספרי כתבי כמויות למכרזים - בהתאם ובהתבסס על תכניות האדריכל והקונסטרוקטר והמהנדסים היעצים, קומפלט בהתאם למספור הפרקים לפי המקצועות.
 
כתיבת מפרטים ותנאים כללים בהתבסס על דרישות האדריכל , התקנים ודרישות המהנדסים היועצים.
כתיבת התנאים הכללים להתקשרות עם הקבלן המבצע.
 
מתן שירותים :
א. כמאות כללית מפורטת ומאורגנת בספר כמויות שיצורף לחוברת ההסכם. כולל ספר מפרטים כנ"ל .
ב. מתן שירותים של פיקוח ותיאום - חלקי ומלא באתר.
ג. ניהול האתר - קומפלט כולל כל הנ"ל + הוצאת דוחו"ת התקדמות, דוחו"ת על טיב            העבודה,  עמידה בלוחות זמנים , בדיקת חשבונות הקבלן וכו'.
ד. בדיקת חשבונות קבלנים, עבור הקבלנים ו/או הבעלים .
ה. חישוב ועריכת חשבונות ביצוע.
ו. חישוב, עריכה ובדיקת אומדני בניה - בתים רבי קומות, דירות וכו'.