ספיר גרף - מכון העתקות

שרותי משרד ממוחשבים , מכון העתקות , צילומי צבע וסריקה , פלוטר שחורלבן , צבעוני , הדפסת מפות , הדפסת חוברות הגשה ועוד.