קו ונקי אדריכלות

052-5665757

משרד בקו צעיר , "מעצבים חלומות" בכפוף לתקציב.

תוספות בנייה ובנייה חדשה תוך ניצול משאבי הטבע לצורך חיסכון אנרגטי עד כמה שניתן.

בנוסף מבצעים פרוייקטים "ירוקים" גדולים עבור רשויות.