אדריכל תאופיק עסליה

0525777533
אדריכל עובד בחברה של תכנון וביצוע אני מתכנן ומבציע עובד בצורה פרטיתתאופיק עסליה אדריכל איכות דייקנות חדשנותא.א.פחם מיקוד 30010 ת.ד. 4665 פקס [email protected]  [email protected]